ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง EP๙

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง EP๙

EP.๙ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง : Gamification โดย สพม.กท ๑

ลิ้งรับชมย้อนหลัง