การบรรยายทางวิชาการเรื่องกลเม็ดการส่งเสริมความเป็นเลิศในการพัฒนาทักษะภาษาไทยและการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย

การบรรยายทางวิชาการเรื่องกลเม็ดการส่งเสริมความเป็นเลิศในการพัฒนาทักษะภาษาไทยและการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕