อย่าลืมติดตามรายการเสาร์สนุกปลุกสมรรถนะการอ่าน Ep.๑๔ ประจำวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕