ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับเกียรติบัตรในการตอบคำถาม ep.๑๒