สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สพฐ.ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

สพฐ.ติดอาวุธความรู้ให้เด็กไทยทุกคนอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

หนังสือ E-BOOK การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning Loss)

เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะ

ดาวน์โหลดเอกสาร

บุคลากรสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ

นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา

นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์

นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์

นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิธิมา นาคทอง

นางสาวนิธิมา นาคทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์

นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุชาดา สุดาชม

นางสาวสุชาดา สุดาชม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเรา

สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2288-5746-7
E-Mail : houseobec@gmail.com

facebook

ติดต่อเรา

สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ที่อยู่
319 วังจันทรเกษม ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
หมายเลขโทรศัพท์
0-2288-5746-7
E-Mail
houseobec@gmail.com