สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ep. ๑๙ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จของ สพท./สถานศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ep. ๑๙ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จของ สพท./สถานศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เสาร์สนุก ปลุกสมรรถนะ

ดาวน์โหลดเอกสาร

บุคลากรสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

นางสาวดวงใจ บุญยะภาส

ผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทย

นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ

นางสาวเสาวลักษณ์ วรวิเศษ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา

นางสาวปาริชาติ ศรีจุลลา

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์

นางสาวอมราลักษณ์ วัฒนาปิยรมย์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์

นางสาวพัชรา ตระกูลสิริพันธุ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิธิมา นาคทอง

นางสาวนิธิมา นาคทอง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์

นางสาวอภิษฎา ขาวสุทธิ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวสุชาดา สุดาชม

นางสาวสุชาดา สุดาชม

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเรา

สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2288-5746-7
E-Mail : houseobec@gmail.com

facebook

ติดต่อเรา

สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ที่อยู่
319 วังจันทรเกษม ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม.
หมายเลขโทรศัพท์
0-2288-5746-7
E-Mail
houseobec@gmail.com